Nam Mỹ Laser tuyển dụng nhân viên kinh doanh
12-05 2019

Nam Mỹ Laser tuyển dụng nhân viên kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH ( số lượng 10 nhân viên) CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN Thưởng doanh số cao 1-2%/ doanh số Thu nhập trung bình 1,000 - 2,000 USD/ tháng Lương và thu nhập tương ứng theo năng lực
Xem Thêm