Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5

nghi

Thực hiện theo quy định của Nhà Nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2017

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công Ty, Ban Giám Đốc thông báo đến toàn thể nhân viên Công Ty về lịch nghỉ Lễ 30/04 – 01/05 như sau:

Toàn thể nhân viên công ty sẽ được nghỉ 03 ngày. Từ ngày 30/04/2017 đến hết ngày 02/05/2017.

Các phòng ban có nhiệm vụ thông báo cho Khách Hàng về lịch nghỉ lễ của công ty tránh ảnh hưởng đến việc giao thương với Khách Hàng.

Nammy Laser

Trân trọng