Scanner Fiber SA high speed

Liên Hệ

Máy quét kiểu SA7220 galvo có độ ổn định chạy tốt, độ chính xác định vị cao, tốc độ ghi nhanh, khả năng chống nhiễu mạnh cho ra chất lượng nét khắc mịn và chính xác..
Số lượng :

 

 

Motor Specification

Working Temperature: 0℃-45℃

Linearity: 99.9%

Setting Time: ≤0.35ms

Scale Drift: <40PPM/℃

Zero Drift: <15μRad./℃

Long-term Drift Over 8 Hours: <0.5mRad

RMS Current: 2.0A

Peak Current: 15A

Maximum Scan Angle: ±15°

Storage Temperature: -10 to +60℃

Resolution: 12μrad

Repeatability: 8μrad

Input Aperture: 10mm

Beam Displacement: 13.4mm

Weight: 120g

Frequency: ≤1000Hz

 

Servo Drive Board Specification

Input Voltage: ±15VDC

Interface Signals Digital: XY2-100

Position Signal Input Resistance: 1KΩ±1%

Position Signal Input Scale Factor: 0.33V/°

Position Signal Output Scale Factor: 0.33V/°

Working Temperature: 0 degrees-45 degrees

Dimension (length*width*height): 75x50x28mm

Sản Phẩm Đã Xem