Gia Đình Nam Mỹ tại Đà Lạt 2017

namm

Từ ngày 14-16/04/2017. Nhằm mục đích tăng sự đoàn kết của công ty cũng như có thời gian nghỉ ngơi sau giai đoạn đầu kỳ bận rộn. Nam Mỹ đã tổ chức cho toàn thể nhân viên chuyến đi Đà Lạt.

Tuy chỉ diễn ra 2 ngày 1 đêm, nhưng những điều mà chuyến đi chơi này mang lại là tình đoàn kết và một gia đình Nam Mỹ ấm áp tình người.