Laser cắt bọt mas
Laser cắt xốp bọt mas

Bộ lọc cắt Laser và bọt:
Laser cắt đại diện cho công nghệ hoàn hảo để cắt vật liệu lọc và bọt mat. Cắt laser là một quá trình liên hệ miễn phí an toàn đảm bảo cạnh sạch (không có rách nát) - đó là quan trọng để làm việc với các vật liệu lọc và bọt mat.Ưu điểm nổi bật hơn cụ cắt cổ truyền:

  • tốc độ cắt rất cao 
  • sự linh hoạt cực cao
  • công cụ miễn phí (không retooling!) và liên hệ miễn phí công nghệ 
  • hoàn toàn sạch sẽ cạnh 
  • đóng dấu cắt cạnh - không rách nát 
  • tính năng "làm tổ" đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất của vật liệu 
  • kinh tế cao, ngay cả với nhiều kích cỡ nhỏ

Ms.Linh_KD
093 767 6080
lylyso
Mr.Tâm
090 844 8763
lylyso
Ms.Linh
093 767 6080
08-3511 0693 - Tư vấn thiết bị
08-3511 9063 - Hỗ trợ kỹ thuật
Tìm kiếm sản phẩm
Quảng cáo