Laser cắt bọt mas
Laser cắt xốp bọt mas

Bộ lọc cắt Laser và bọt:
Laser cắt đại diện cho công nghệ hoàn hảo để cắt vật liệu lọc và bọt mat. Cắt laser là một quá trình liên hệ miễn phí an toàn đảm bảo cạnh sạch (không có rách nát) - đó là quan trọng để làm việc với các vật liệu lọc và bọt mat.Ưu điểm nổi bật hơn cụ cắt cổ truyền:

  • tốc độ cắt rất cao 
  • sự linh hoạt cực cao
  • công cụ miễn phí (không retooling!) và liên hệ miễn phí công nghệ 
  • hoàn toàn sạch sẽ cạnh 
  • đóng dấu cắt cạnh - không rách nát 
  • tính năng "làm tổ" đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất của vật liệu 
  • kinh tế cao, ngay cả với nhiều kích cỡ nhỏ

Ms.LyLy_KD - 0938 523 327

Ms. Phượng_KD - 0907 757 687

Ms.Linh_KD - 093 767 6080

Mr. Huy_KD - 0919 992 923‏
lylyso
Ms.Ly Ly_KD - 0938 523 327
lylyso
Ms Dung_KD_0985 411 014
lylyso
Ms Phượng_KD 0907 757 687
lylyso
Mr.Huy_KD - 0919 992 923‏
lylyso
Mr. Quang_KD - 0937 965 505‏
lylyso
Kỷ Thuật
0906741869 - Hỗ trợ kỹ thuật
08 - 3511 0693 - Tư vấn thiết bị
Tìm kiếm sản phẩm
Quảng cáo