Nhãn mác trên kim loại
Công nghệ tạo nhãn mác bằng laser marking.

Công nghệ tạo nhãn mác bằng laser marking.

           

          Electronic Industry                                  Laser Marking on Watch                      Electronic Component Marking

 

Laser Marking on Platesr                  Laser Engrving and Marking for Jewelry                 Phone keypad Marking

 

Metal Marking                               Laser Marker Bathroom Products                   Laser Engraving on Tools

 

 
 

Máy Khắc laser kim loại nhãn mác:

You Tube

Máy khắc laser khắc USB nhựa, khăc thiết bị vệ sinh Inox:

You Tube

Laser marking:

You Tube

 

torch-key-ring-vodacom-logo

torch-key-ring-metal

key-ring-torch-metal

torch-anodised-aluminium-khakhi

torch-anodised-aluminium-2

torch-maglite-black-anodised-aluminium

torch-anodised-aluminium-blue

torch-anodised-aluminium-red


Ms.LyLy_KD - 0938 523 327

Ms. Phượng_KD - 0907 757 687

Mr. Huy_KD - 0919 992 923‏

Mr. Quang_KD - 0937 965 505

Ms.Linh_KD - 093 767 6080
lylyso
Ms.Ly Ly_KD - 0938 523 327
lylyso
Ms Phượng_KD 0907 757 687
lylyso
Mr.Huy_KD - 0919 992 923‏
lylyso
Mr. Quang_KD - 0937 965 505‏
lylyso
Ms Dung_KD_0985 411 014
lylyso
Kỷ Thuật
0906741869 - Hỗ trợ kỹ thuật
08 - 3511 0693 - Tư vấn thiết bị
Tìm kiếm sản phẩm
Quảng cáo