Email flash_vn flash_en     PHONE: 0938 902 440

nghi

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Thực hiện theo quy định của Nhà Nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2017 Căn cứ vào tình hình thực tế của Công Ty, Ban Giám Đốc thông báo đến toàn thể nhân viên Công Ty về lịch nghỉ Lễ 30/04 – 01/05 như sau: Toàn thể nhân viên công ty sẽ được […]

Chi tiết »

Open
tel

0938 902 440